Visit

us

Our Store

Avd. Riera de cassoles 36, 
08024 Barcelona

Tel. +34 690334492

 

Opening Hours

Monday - Friday: 10.00 - 20.30

Saturday: 10.00 - 13.30

Preguntas?

shop@arundeterra.com

Muchas Gracias!!!

Frequently asked questions

מה למעשה עושה לקוח סמוי?


לקוח הסמוי הוא לקוח רגיל לחלוטין המבקר בבתי עסק שונים ובודק ובוחן נושאים שונים הנוגעים לטיב השירות והמכירה, איכות הגשת המזון, חזות העובדים ובית העסק ועוד.
בסיום הביקור ממלא הלקוח הסמוי טופס מקוון בו הוא מדווח על ממצאי הנושאים שבדק.
בזכות הדיווח של הלקוח הסמוי מתגלים ומטופלים נושאים שונים הדורשים שיפור.
איזו הכשרה עליי לעבור על מנת לעבוד כלקוח סמוי?


כל אחד יכול להיות לקוח סמוי.
מועמדים שמתקבלים לעבודה עוברים תהליך הכשרה אשר בסופו יידעו כיצד לבדוק ולבחון את הנושאים הדורשים בדיקה וכיצד להתנהל באופן עצמאי בשטח.
עבור מי מבוצעת פעילות הלקוח הסמוי?


עבור בתי עסק שונים ומגוונים המעוניינים לבדוק ולשפר פרמטרים שונים כגון: רמת השירות, איכות המכירה, ניקיון ועוד ועוד בין הלקוחות שלנו חנויות, מסעדות, רשתות מזון, רכבת, תחבורה, מלונות, בנקים וכן הלאה
מתי והיכן מתבצעות הביקורות?


הביקורות מתבצעות בסניפי בתי העסק שעובדים איתנו לפי תכנית חודשית שעות הביקורות משתנות מבית עסק אחד לאחר אך לרוב אין משמעות לשעה המדויקת והבקר יוכל לבצע את הביקורת בזמנו לאחר תאום מולנו
כמה זמן לוקח לבצע ביקורת לקוח סמוי?


זמן הביקורת נקבע בהתאם לאופי בית העסק שנבדק.
לדוגמא, ביקורות טלפוניות עשויות להימשך כ-8 דקות, ביקורות אופנה ומזון מהיר עשויות להימשך כ-15-30 דקות וביקורות במסעדות עשויות להימשך כשעה.
לזמנים אלו צריך להוסיף עוד כ-10 דקות אשר אותן צריך להקדיש למילוי הטופס המקוון והדיווח על הממצאים שעלו בביקורת.
מהו התשלום שניתן עבור הביקורות?


התשלום ניתן עבור כל ביקורת בנפרד והוא נקבע בהתאם לזמן שנדרש לבצע אותה ולמורכבות שלה.
לכל ביקורת מתווסף תשלום עבור הנסיעה
התשלום שניתן עבור כל ביקורת יהיה גלוי לכם מראש במערכת הלקוחות הסמויים המקוונת שלנו.
האם במסגרת הביקורת אני נדרש לבצע רכישה?


בחלק מהביקורות תידרש לבצע רכישה וזאת בכדי לדמות לקוח אמיתי וכן לבדוק את תהליך השירות שניתן לך בקופה.
הרכישה תתבצע באמצעות תשלום במזומן/כרטיס האשראי שלך.
סכום הרכישה יוחזר לך על ידינו במלואו באמצעות העברה בנקאית בנפרד מתלוש השכר.
מה אני עושה עם המוצר שרכשתי?


אחת לחודש אנחנו אוספים את הרכישות שבוצעו עלייך לשמור את המוצר שרכשת ואת חשבונית המקור בביקורות שלא נרכש מוצר פיזי כמו מזון עלייך לשמור ולהשיב אלינו רק את הקבלה המקורית